Cennik

Ceny naszych usług są ustalane indywidualnie z klientem, a największy wpływ na nią ma ilość dokumentów księgowych, zatrudnionych pracowników a także formy opodatkowania.


Przykładowe ceny :

( cennik nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego )

  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów od 100 zł
  • Prowadzenie księgi handlowej od 650 zł
  • Miesięczne rozliczenia pracowników (pełna obsługa) od osoby 27 zł
  • Ryczałt ewidencjonowany od 80 zł

Wszystkie ceny podane są w kwotach netto, do których należy naliczyć 23% podatku VAT.

Pod pojęciem dokumenty księgowe rozumie się każdy dokument, który wymaga rejestracji dla celów podatkowych – faktury, dokumenty kasowe (KP i KW), wyciągi bankowe, PK, listy płac, rachunki, paragony fiskalne, dowody wewnętrzne itp.

Podane ceny są cenami bazowymi, od których Klient (w zależności od specyfiki firmy, ilości dokumentów w miesiącu itp.) może uzyskać w drodze indywidualnych ustaleń rabaty stałe i okresowe.